LUONTOLIIKUNTAKESKUKSEN VINKIT LUONNOSSA OPPIMISEEN

opettajille ja varhaiskasvattajille

Lähiopetuksen järjestämisessä on tänä keväänä erityisiä haasteita. Luonnossa oppiminen voi toimia yhtenä ratkaisuna, helppona ja virkistävänä toimintatapana. Lasten Liikunnan Tuen Luontoliikuntakeskus ja Hämeenlinnan kasvatus- ja opetuspalvelut haluavat yhteistyössä auttaa ulkona oppimisen toteuttamisessa. Vinkkipankin avulla opettajan tai varhaiskasvattajan on helppo lähteä luokasta oman ryhmän kanssa ulos oppimaan. Poimi OPS:n ja VASU:n tavoitteita toteuttavat vinkit ja vie luokkasi tai ryhmäsi ulos keväiseen luontoon!

Vinkit on luokiteltu vastaamaan ikätasoja: Varhaiskasvatus, Alakoulu 1.-3. -luokat, 4.-6. -luokat ja Yläkoulu. Vinkkiotsikon alta löydät selityksen helposta toteutuksesta ja kuvauksen siitä, mitä VASU:n tai OPS:n tavoitteita toiminto toteuttaa.

Loikkaa vinkkipankkiin tästä:

Ja täältä lisää ideoita…

VINKKISIVUSTOJA

Lisää ulkona oppimisen vinkkejä löydät mm. seuraavilta sivustoilta:

LIIKKUVA KOULU https://www.liikkuvakoulu.fi/liikkuvakoulu

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Sivuilla on tarjolla ideoita, materiaaleja ja koulutusmahdollisuuksia aiheesta.

MAPPA  www.mappa.fi

Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaaliportaali, joka tarjoaa monipuolisesti opetusmateriaalia niin kestävän kehityksen kuin ympäristökasvatuksen tarpeisiin.

ULKOLUOKKA  www.ulkoluokka.fi

Sivuilla on materiaalia ja koulutustietoa, minkä tarkoituksena on tukea liikuntaa ja oppimista lähiluonnossa. Sivut ovat Suomen ympäristöopisto SYKLIN, joka toteutti #ULKOLUOKKA – hankkeen.

SUOMEN LATU  www.suomenlatu.fi

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaisten ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia. Sivuilla on myös lasten ja perheiden toiminnan tueksi materiaalia Metsämörritoiminnasta, Muumien ulkoilukoulusta ja Luonnossa kotonaan -verkostosta.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO  www.sll.fi

Ympäristöjärjestön sivuilla on ajankohtaista ja monipuolista tietoa luonnosta. Lisäksi sivuilla on ”Luontotunneille” käytännön vinkkejä.

LYKE-VERKOSTO  www.luontokoulut.fi

Verkoston tavoitteena on tuoda innostusta ulkona oppimiseen ja tukea kestävän kehityksen kasvatukseen. Sivuilla on esillä luontokoulujen toiminta, koulutuksia ja materiaalia.

WWF  wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/

Ideoita ja menetelmiä ympäristökasvatukseen ja kestävän kehityksen kasvatukseen. Julisteita, tehtäväpaketteja ja vihkosia voi hyödyntää kouluissa ja päiväkodeissa.