Elämykselliset retkipäivät Aulangolla

Koko luokan yhteisöllisyyttä tukeva elämyksellinen, nautinnollinen ja toiminnallinen päivä luonnossa kulttuurihistoriasta ja luonnosta oppien.

Nyt koko luokka pääsee ulos luokkahuoneesta luonnon ja kulttuurihistorian äärelle ohjatulle retkelle. Tukikohtana toimii Aulangon Luontoliikuntakeskus aivan järven ja puistometsän äärellä. Päivän aikana liikutaan Aulangon alueella, jossa toiminnallisten leikkien, haasteiden ja tarinoiden kautta luokan yhteishenki vahvistuu ja luokka saa yhteisiä elämyksiä. Samalla opitaan monialaisesti kuin huomaamatta ympäröivästä luonnosta, kulttuurista ja historiallisista tapahtumista. Oppilaiden luontosuhde vahvistuu ja he saavat työkaluja kestävän elämäntavan rakentumiselle. Retkeillessä opitaan ratkaisemaan pulmia yhdessä, kehittäen näin ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja. Osassa retkistä hyödynnetään myös digitaalisia reittejä, jotka tukevat tvt-taitojen kehittymistä ja monilukutaitoa.